situation plan
situation plan
  • situation plan
  • ground floor
  • first floor
14 residential units
De Oostendse Haard
Built
Van Belle & Medina bvba
Het belang van de ontwikkeling van het project Dokter Verhaeghestraat ligt allereerst in het feit dat het Westerkwartier van een nieuwe vitaliteit kan worden voorzien. 
 
Op een unieke manier is het mogelijk de verkaveling te actualiseren, zodat aan de moderne eisen van morgen op een precieze wijze beantwoord wordt. Juist door deze gelaagdheid, die daardoor ontstaat zal het patrimonium van de Oostendse Haard in staat zijn, zich aan te passen aan veranderende tijden.
 
Het project Dokter Verhaeghestraat zal het gebied verrijken, met compacte, duurzame en aanpasbare woningen. 
 
Een woning, die zich niet onderscheidt door vorm, maar door inhoud. Intelligente plattegronden met ruime gevelopeningen voor een maximale daglichttoetreding en relatie met het omliggende.
 
Een woning voor de toekomst, niet enkel in technologische abstractie, maar ook in ruimtelijke duurzaamheid. Een woning dat kan functioneren waarvoor het bedacht is, of eenvoudig kan transformeren naar een toekomstig- lees: aanpasbaar bouwen- gebruik waarvoor het geschikt is.
 
Het project zal een vernieuwing en dynamiek voor de wijk zijn, een meerwaarde voor het sociaal, maatschappelijk draagvlak en onlosmakend verbonden met het sociale leven van Oostende.